Amazing stat Home World statistics World statistics

ብዙ ዜጎቻቸውን በስቅላት የሚቀጡ ሀገራት እነማን ናቸው?

ኢራን፣ ሳውዲ አረቢያ እና ግብጽ በአንጻራዊነት ብዙ ዜጎቻቸውን በስቅላት የቀጡ ሀገራት ናቸው የሞት ቅጣት እንዲቀር የተለያዩ የሰብዓዊ መብት ጥበቃ ተቋማት እየጠየቁ ናቸው 1ኛ ቻይና 2ኛ ኢራን 3ኛ ግብፅ…

Home World statistics World statistics

የጋዳፊ 10 አስደናቂ አመራር

ጋዳፊን ከተገደለ ዛሬ 12ኛ አመት ሞላው 1⚜ በሊብያ መጠለያ ማግኘት እንደ ሰብአዊ መብት ይቆጠራል። ጋዳፊ የሊቢያ ዜጎች በሙሉ ቤት ካላገኙ ቤተሰቦቹም እንደማያገኙ ቃል የገባ ሲሆን ፣ የጋዳፊ አባት የሞቱት እርሱ ራሱ ሚስቱና እናቱ በድንኳን እንደነበሩ ነው። 2⚜ በሊብያ ኤሌክትሪክ ለሁሉም ነዋሪዎች በነፃ ነው ሰልፍ ጠብቀህ ክፈል ብሎ ተረት የለም። 3⚜ በሊብያ ለአዲስ ተጋቢዎች ለመኖሪያ ቤት […]