Home Live Sport Statistics Sports update

የሳዑዲው አልናስር የአሜሪካውን ኢንተር ማያሚን 6ለ0 አሸነፈ

የክርስቲያ ሮናልዶ አልናስር እና የሜሲ ኢንተር ሚያሚ በሪያድ ሲዝን ካፕ ተገናኝተዋል። ክርስቲያኖ ሮናዶ በጉዳት ሳይሰለለፍ ሲቀር ተቀያሪ ወንበር ላይ የነበረው ሜሲ በመጨረሻ ደቂቃ ሜዳ ገብቷል።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *