National statistics

ኢንተርኔት በመዝጋት ከፍተኛ ገቢ ያጡ የዓለማችን ሀገራት የትኞቹ ናቸው?

ሩሲያ 113 ሚሊዮን ዜጎቿን ከኢንተርኔት አገልግሎት ውጪ በማድረግ ቀዳሚዋ ሀገር ተብላለች

ኢትዮጵያም ሌላኛዋ ኢንተርኔት ለረጅም ጊዜ የዘጋች ሀገር ስትሆን 1.6 ቢሊዮን ዶላር ገቢ ማጣቷ ተገልጿል

ምንጭ:- አልአይንተ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *